Onderzoeksprojecten

onderwijsinspectieBegrijpelijke rapporten
In het voorjaar van 2013 was ik vanuit de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij een onderzoeksproject van de Onderwijsinspectie ter verbetering van de kwaliteit en leesbaarheid van de inspectierapporten die ze naar basisscholen sturen.

 

 

 

ministerieBegrijpelijke formulieren
In 2010 werkte ik mee aan het schrijven en redigeren van ‘ontwerppatronen’: adviezen aan formulierenmakers op basis van wetenschappelijke literatuur. Dit was een project in opdracht van ministerie van BZK. De ontwerppatronen zijn terug te vinden op de overheidswebsite begrijpelijkeformulieren.org.

 

 

masterscriptie

Coverdesign: Ruud Vos

Onderzoek naar HIV/AIDS-voorlichting
Voor mijn masterscriptie deed ik onderzoek naar HIV/AIDS-voorlichting in Zuid-Afrika, in het kader van het HACALARA-project:

Broersma, A. (2010). Ready to find out? Research into the determinants for intention among South African students to get tested for HIV, and into the effectiveness of brochures in influencing the salient determinants. MA Thesis, Radboud University Nijmegen.

In 2012 werd een artikel op basis van mijn scriptie gepubliceerd in een Zuid-Afrikaans wetenschappelijk tijdschrift:

Broersma, A. & Jansen, C. (2012). “Why should I?” On selecting the content of persuasive HCT messages for students at a previously disadvantaged university in South Africa. Communicare; Journal for Communication Sciences in Southern Africa, 31 (1), p. 19-35.

Zowel mijn scriptie als het daaruit voortgevloeide artikel zijn terug te vinden op de website van HACALARA.