Is subliminale beïnvloeding toch mogelijk?

We kunnen onbewust – subliminaal – beelden oppikken die te snel langsflitsen om bewust waar te nemen. De vraag is of die onbewuste waarneming ook ongemerkt onze mening of ons gedragkan beïnvloeden, en op welke manier. Sommige onderzoekers noemen subliminale beinvloeding klinkklare onzin, maar recent onderzoek lijkt aan te tonen dat het onder de juiste omstandigheden toch mogelijk is. Dit onderzoek breng ik in mijn KIJK-artikel onder het voetlicht.

error: Content is protected !!